Spoorweglaan

Eind 2016 kocht WAGSO 3 hectare grond aan voor de realisatie van een nieuw woonproject. Er werd een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt. Dit project kadert ook binnen het betaalbaar woonbeleid van WAGSO. Door de grootte van deze gronden kan hier een combinatie van verschillende woontypes gerealiseerd worden. Als ontwerper werd studiebureau Demey aangesteld. De omgevingsaanvraag werd begin 2019 ingediend. Het technisch dossier wordt momenteel verder uitgewerkt.

Geïnteresseerden kunnen zich laten opnemen in een register. Dan word je als één van de eersten op de hoogte gebracht van het verdere verloop. Registreren kan door het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen.

De raad van bestuur van WAGSO heeft in zitting van 20 december 2018 ook de specifieke voorwaarden voor de verkoop van de gronden vastgelegd. Gelet op de vroege fase in de ontwikkeling van deze verkaveling, is enkel de prijszetting voor de gronden nog niet gebeurd. Op deze pagina vind je steeds de meest recente informatie terug. De specifieke voorwaarden vind je hier terug.

Op 16 mei 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning goedgekeurd. De bekendmaking van de vergunning werd aangebracht op de site op 22 mei 2019.

Verder werd in het directiecomité van mei de toewijzing gedaan voor de infrastructuur- en rioleringswerken aan de firma Vanden Buverie uit Desselgem. Ook het vervolgonderzoek van de archeologieopdracht werd toegewezen.

 

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 13 96
Toon alle