Hernieuwbouw Het Pand

Winkelcentrum Het Pand krijgt grondige facelift

Nu winkelcentrum Het Pand in 2017 zijn 40-jarig bestaan heeft gevierd, werd onder impuls van WAGSO een hernieuwbouwtraject voor het gehele winkelcomplex opgestart.

Na het voeren van een procedure werd door de raad van bestuur van WAGSO op 20 december 2018 Wielfaert Architecten uit Waregem aangesteld als ontwerper voor het volledige project.

Binnen het voorgestelde ontwerp zal meer gebeuren dan een opsmuk van de gebouwen. Niet alleen worden de toegangen drastisch aangepakt, ook zal er aandacht zijn voor de constructie en wordt optimaal rekening gehouden met de aanwezige handelszaken.
De vele toegangen die het complex op vandaag telt, worden gereduceerd met een vernieuwde toegang vanaf de Markt, een vernieuwde monumentale ingang vanaf de Meersstraat, een gecentraliseerd en modern stijgpunt vanuit de parking onder het Pand en tot slot een aantrekkelijke entrée komende vanaf de Zuidboulevard met een integratie van de groenzone aan de stadionvijvers. Ook de esplanade en de verbinding met het sportcomplex De Treffer zullen de nodige aandacht krijgen. 
Voor de handelszaken worden nieuwe, uniforme en verhoogde etalages voorzien, wat er ook voor zorgt dat de bestaande luifels worden afgebroken vervangen door hoge luifels in een lichte aluminiumconstructie met opendraaiende lamellen. Dit zal voor meer lichtinval zorgen bij mooi weer, maar biedt nog steeds de mogelijkheid om bij regen droog langs de etalages te kunnen kuieren.
Alle aanwezige boomgaten worden dichtgemaakt en de bevloering in het Pand wordt vernieuwd, samen met deze van de esplanade. In het complex worden voldoende rustpunten met lage beplanting voorzien en groengevels en groendaken met zichtgroen zorgen voor een rustgevende sfeer.
Op de Markt wordt een nieuwe landmark gecreëerd die het nieuwe uithangbord voor het winkelcentrum zal worden. De kant van de Zuidboulevard krijgt ook een landmark met nieuwe toegang voor de bioscoop. Ook het recreatieve groen van de stadionvijvers wordt door het insnijden van de esplanade binnengetrokken om de connectie met het Pand te maken.
De ontwerper voorziet ook een volledige heraanleg van de parking Meersstraat en een oase van groen aan de kant van de Schakelstraat.
Alle technieken worden vernieuwd en ook de kantoren van de derde verdieping zullen de nodige aandacht krijgen. Dat alle raampartijen worden vervangen door hoogrendementsbeglazing staat al vast, maar ook andere energetische aspecten worden niet uit het oog verloren.
Winkelcomplex het Pand wordt klaargestoomd voor de volgende 40 jaar !

Momenteel wordt het voorontwerp verder uitgewerkt. In de loop van 2019 zullen ook de nodige vergunningen worden aangevraagd alsook zullen de technische aspecten verder worden uitgewerkt.
In 2020 zullen de werken dan normaliter effectief kunnen starten. Doordat optimaal wordt rekening gehouden met de aanwezige handelszaken en dat het een grondige renovatie, ook wel hernieuwbouw genoemd, betreft, zullen de werken een drietal jaar in beslag nemen.

Op deze pagina kan je het verdere verloop van de hernieuwbouw terugvinden.